Söker i databas.......
English
I Svenska DNA-nyckeln kan man med en frågesekvens söka efter liknande DNA sekvenser i ett referensbibliotek av kända sekvenser. DNA-nyckeln innehåller streckkodsgener och finner man tillräckligt stor likhet mellan sin frågesekvens och en sekvens i DNA-nyckeln så kan man ofta göra en god artbestämning. Om man inte finner någon hög likhet bör man prova andra databaser med ett större urval gener och sekvenser som Genbank och BOLD.

Observera att referensbiblioteket i Svenska DNA-nyckeln är under uppbyggnad. Svenska arter av fiskar, fåglar och däggdjur är relativt väl representerade men många andra organismgrupper saknas eller har dålig täckning. Läs mer om referensbibliotekets betydelse vid DNA baserad artbestämning.


Prova DNA-nyckeln genom att klistra in en sekvens, ladda upp en fil eller testa systemet genom att generera en eller flera exempelsekvenser nedan!
Sekvensdatabas innehållande referenssekvenser hämtade från arter som förekommer i Sverige. Viktigt att notera är att sekvenserna i denna databas kan vara hämtade från individer/prover som är tagna utanför sveriges gränser. Som exempel, om DNA-prov har saknats för en svenskfångad individ av Åkersork, kan sekvensen i databasen härröra från en individ som fångats i Norge. Se Databas.
Databas innehållande streckkodssekvenser från Svenska ryggradsdjur (COI och 16S), samt sekvenser från databasen Samtliga barkodsekvenser från GenBank som kommer från arter som påträffas i Sverige. Se Databas.
Databas innehållande streckkodsgener (alla sekvensposter med nyckelordet ”BARCODE”, motsvarar generna COI, rbcL, och matK) hämtade från GenBank, samt alla sekvenser i databasen Svenska ryggradsdjur. Denna databas innehåller således sekvenser från COI, rbcL, matk, samt 16S. Detta är den största databasen i DNA-nyckeln, men samtidigt saknas detaljerad information om sekvensursprung etc för många poster. Se även Databas.

Platser i Sverige, Norge och Finland där databasernas DNA prov är tagna.


Markör: COI
Grupp
DNA
SWE
%

Amfibier
3
13
23.1

Fåglar
448
548
81.8

Däggdjur
83
103
80.6

Fiskar
186
256
72.7

Reptiler
4
7
57.1

Totalt
724
927
78.1
Markör: 16S
Grupp
DNA
SWE
%

Amfibier
4
13
30.8

Fåglar
259
548
47.3

Däggdjur
58
103
56.3

Fiskar
149
256
58.2

Reptiler
2
7
28.6

Totalt
472
927
50.9Andel (%) av de svenska arterna av ryggradsdjur (SWE) som är representerade av sekvenser (DNA) i DNA-nyckeln (observera att DNA-nyckeln även innehåller sekvenser från andra organismer än ryggradsdjur).